Faglig sparring og Aktionslæringsforløb i forhold til Dansk som andetsprog
Hvis du har tosprogede elever i din klasse, almenundervisningen, gruppeordningen, specialklasserne og på Ord-blindeskolen, kan du henvende dig til Udviklingskonsulenten for tosprogede børn og unge for at få ideer til hvordan du integrerer dansk som andetsprog i undervisningen. På baggrund af klasserumsobservationer mødes vi for at drøfte læring og for og udvikler ideer til undervisningen. Disse ideer tilgodeser særligt de tosprogede elever, men vil som regel også gavne resten af klassen. Der kan være forhold vedr. tosprogede elevers læring og forudsætninger som vi også drøfter.


Skole-hjemsamarbejde og faglig sparring
Udviklingskonsulenten for tosprogede børn og unge tilbyder sparring til dig og dit team i forhold til interkulturelt skole-hjemsamarbejde. Sparringen kan både være i form af en specifik samtale eller være af mere generel karakter.


Idebank på fællesnettet
På fællesnettet har Netværk for dansk som andetsprog etableret en samlemappe, der hedder ”Undervisning af tosprogede elever”. Her kan du finde inspiration til undervisningen i form af konkrete undervisningsforløb, ideer til arbejdsformer, korte artikler om tosprogedes læring og en række nyttige links.


Modersmålsundervisning
Hvis du har en elev, der kommer fra et EU land eller fra et land, der er en del af EØS-samarbejdsaftalen, kan eleven fra 1. klasse modtage gratis modersmålsundervisning i Københavns Kommune.

For elever med et modersmål, som stammer fra et land udenfor EU og EØS-samarbejdslandene, skal Rødovre Kommune være behjælpelig med at stille et lokale til rådighed, hvis en gruppe forældre selv vil organisere modersmålsundervisning.

I begge tilfælde kan du henvise forældrene til Udviklingskonsulenten for tosprogede børn og unge.

Se endvidere information på Rødovre Kommune Integrationsråds hjemmeside:
rk.dk/integrationsraadet/

Her er bekendtgørelsen om modersmålsundervisning: retsinformation.dk


Folkeskolernes handleplan for tosprogede børn og unge
For at støtte indsatsen i forhold til tosprogede børn og unge i folkeskolen er det udviklet en handleplan som der skal arbejdes med frem til 2014.


Kontakt
Yderligere info samt henvisning af relevante forældre kan ske til Udviklingskonsulenten for tosprogede børn og unge:

Maj Engelbrecht
Tlf.: 3637 7709
Mobil: 3076 7709
Mail: [email protected]