Pædagogisk Udviklingscenter

Billedet på sidehoved

Velkommen til Pædagogisk Udviklingscenter

Pædagogisk Udviklingscenter (PUC) er en udviklingsenhed under Rødovre Kommune, som rummer en bred vifte af pædagogiske og faglige tilbud til forældre, medarbejdere og ledere.

Hvem er vi
Pædagogisk Udviklingscenter består af udviklingskonsulenter, psykologer, tale-hørekonsulenter, ergoterapeuter, fysioterapeuter, administration og ledelse. 
Vi ønsker at bruge ledelse og medarbejderes faglige forskellighed aktivt i relation til læsning af vores fælles kerne opgave


Mål
PUC's kerneopgave og mål er at understøtte læring, trivsel og udvikling af børn og unge 0-18 år, herunder udvikling af inkluderende læringsmiljøer i Rødovre Kommune.


Præmære målgruppe
Børn og unge 0-18 år i Rødovre Kommune


Sekundære målgruppe
Børn og unges netværk som er forældre, lærere, pædagoger, ledelser i skoler og dagtilbud


PUC's værdiskabelse
I vores daglige arbejde medvirker vi til at undersøtte udvikling af nye handlemuligheder i relation til børn og unges læring, trivsel og udvikling
 • for og med barnet/den unge selv
 • for og med barnet/den unges netværk

Vi skal derfor:

 • kunne udfordre og udvikle eksisterende praksis på en meningsfuld måde
 • være opdateret på den nyeste viden indenfor vore forskellige fagområder i relation til arbejdsopgaver og kerneopgaven
 • være i bessidelse af en høj grad af professionalism
 • kunne indgå i forskellige tværfaglige indsatser i tæt dialog med vore samarbejdspartnere


PUC's teoretiske grundlag
Vi arbejder ud fra et systemteoretisk grundlag, som blandt andet bygger på antagelser om at:

 • intet kan forstås uafhængigt af konteksten
 • der findes mange forskellige virkeligheder
 • sproget skaber virkeligheden

Det betyder, at vi i det daglige arbejde har fokus på:

 • kontekstens betydning for en kvalificeret opgaveløsnin
 • at anerkendelse, tilpas forstyrrelse og tid er en forudsætning for læring
 • at forholde os kritisk og opmærksomt til egen forforståelse og professionelle position

På de følgende sider kan du klikke dig ind på de tilbud, som er relevante for dig. Hvis du har yderligere spørgsmål, er du velkommen til at kontakte den person, som er ansvarlig for det enkelte tilbud, eller Pædagogisk Udviklingscenter via kontaktsiden.

Anne-Marie Rødtnes, Leder af PUC